Sağlık Taramalarının Faydaları

by saathaber

Özel sağlık taraması, işyerinde belirli bir risk grubunda yer alan çalışanların, o riske karşı sağlık durumlarının kontrol edilmesi amacıyla yapılır. Özel sağlık taraması, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonucunda belirlenir.

Özel sağlık taramasının amacı, belirli bir riske karşı hassas olan çalışanların bu riske karşı korunmasını sağlamaktır. Örneğin, bir işyerinde kanserojen maddelerle çalışıyorsa, bu işyerinde çalışan tüm çalışanların kanser riski açısından sağlık taraması yapılması gerekir.

İşe Giriş Hizmetleri ve Sağlık Taramalarının Faydaları

İşe giriş hizmetleri ve sağlık taramaları, çalışanların işyerinde karşılaşabilecekleri sağlık risklerini azaltarak, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca, çalışanların iş verimliliğini ve moralini artırarak, işverene de fayda sağlar.

İşe giriş hizmetleri ve sağlık taramalarının faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi
  • Çalışanların iş verimliliğinin ve moralinin artması
  • İşverenin mali kayıplarının azaltılması
  • Çalışanların işyerinde mutlu ve güvende hissetmelerinin sağlanması

KAYNAK : https://www.planosgb.com.tr/

 

You may also like

Leave a Comment