Rulo Çöp Poşeti İmalatı

by saathaber

Rulo Çöp Poşeti İmalatı

Rulo çöp poşeti, atıkların toplanması ve atılması için evlerde ve işletmelerde yaygın olarak kullanılan ürünlerden biridir. Rulo çöp poşeti imalatı, kalitelerini ve dayanıklılıklarını sağlamak için dikkatli bir şekilde üretilme sürecini ifade eder.

Rulo çöp torbalarının üretim sürecindeki ilk adım hammadde seçimidir. Bu torbalar için en yaygın kullanılan malzeme yüksek yoğunluklu polietilendir (HDPE). Torbanın kullanım amacına ve kalitesine bağlı olarak düşük yoğunluklu polietilen (LDPE) ve doğrusal düşük yoğunluklu polietilen (LLDPE) gibi diğer malzemeler de kullanılır. Bu malzemeler pelet veya granül şeklinde tedarik edilir. Ardından eritilerek ince filmler halinde katı hale getirilir.

Çöp Poşeti İmalatı Süreci

Çöp poşeti üretimi sürecindeki ikinci adım soğutma işlemidir. Buna film ekstrüzyonu da denmektedir. Polietilen peletler eritilir ve sürekli bir film oluşturmak için bir kalıptan ekstrüde edilir. Filmin kalınlığı, kalıp ile soğutma silindiri arasındaki boşluk ayarlanarak kontrol edilir. Film daha sonra soğutulur ve bir rulo üzerine sarılır. Üretim sürecindeki üçüncü adım torba dönüştürmedir. Film rulosu bir torba yapma makinesine yerleştirilir. Ardından torba boyutları istenen torba boyutuna göre ayarlanır. Torbalar daha sonra filmden kesilir ve bir tüp oluşturmak için alttan kapatılır. Tüp daha sonra bir katlama ve mühürleme istasyonundan geçirilir. Burada torbanın kenarları katlanır ve düz bir taban oluşturacak şekilde mühürlenir. Üretim süreci tüm bu aşamaları içermektedir.

 

You may also like

Leave a Comment