Gizli Müşteriler Eğitim Alır Mı?

by saathaber

Denetim

Ürün ve hizmet kalitesinde iyileştirmeler yapılması gerektiğinde denetim oldukça önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle birden fazla şubeye sahip firmalar denetim konusunda sıkıntılar yaşayabilmektedir. Hizmet ve gıda sektöründe olan firmalar genel olarak bir denetim yolu olarak gizli müşteri projelerini değerlendirmektedirler. Gizli müşteriler müşteri memnuniyeti ve çalışan performansı söz konusu olduğunda iyi bir araç olabilirler. Firmalar gizli müşteri danışmanlık firmaları ile anlaşarak firmalarını belli aralıklar ile kontrol ettirebilirler. Gizli müşteriler bu projeleri seçerek firmaları gizli bir şekilde denetlemektedirler. Buna yönelik olarak şubede eksik olan yanları rapor ederler. Daha sonrasında ise firma sahipleri ya da ilgili kişiler bu raporları inceleyerek bu sorunlara çözümler üretebilmek amacıyla yeni stratejiler geliştirirler.

Gizli Müşteriler Eğitim Alır Mı?

Gizli müşteriler firmaları denetlemek için herhangi bir eğitim almamaktadırlar. Yalnıza denetlerken kullanmaları gereken birkaç program olabilir. Bu programlarda denetlemeyi nasıl yapacaklarına dair ayrıntılar yer almaktadır.  Aynı zamanda firma sahiplerinin istekleri doğrultusunda belli görevler de yer almaktadır. Örneğin bir proje içinde yer alan görevde mağaza içinde çalışanlardan ürünler hakkında detaylı bilgiler isteme gibi görevler yer alabilir. Gizli müşteri sadece bu görevlerin dışına çıkmadan isteneni yapması yeterlidir. Tabii tüm bunları yaparken gizli müşterilerin kendilerini mutlaka gizli tutmaları ve çalışanlara kesinlikle gizli müşteri olduğu ve mağazayı denetlemeye geldiğini belli etmemesi gerekmektedir.

You may also like

Leave a Comment