Mimarlık Nedir?

by saathaber

Mimarlık Nedir?

Mimarlık, yeni binalar tasarlama, eski binaları restore etme ve mevcut olan binaların kullanımına yeni yolar geliştiren bir meslek grubudur. Bu meslek grubu, inşaat projelerinin başlangıç aşamasından tamamlanma aşamasına kadar görev almaktadır.

Bu mesleği icra etmek isteyen kişilerin, üniversitelerin 4 yıllık Mimarlık bölümünde eğitim alarak lisans derecesi ile mezun olması gerekir. Kamu kurumlarında mesleğini icra etmek isteyen kişilerin KPSS sınavına girmesi gerekir. Aynı zamanda bu kişilerin kamu haklarından mahrum olmaması ve devletin güvenliğine karşı bir suç işlememiş olması gerekir.

Tüm bunların yanı sıra bu meslek uygulama gerektiren bir meslektir. Bu nedenle kişilerin bu tür çalışmalara açık olması gerekir.

Mimar Ne İş Yapar?

Mimarların mesleki görevlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Proje tasarımı hazırlar,
  • Bina tasarım önerileri hazırlar ve müşterilere sunar,
  • Hem el ile hem de bilgisayar destekli tasarım programları ile bina tasarımları ve detaylı çizimler oluşturur,
  • Kullanıcıların ve binanın ihtiyaçlarını değerlendirir, müşterilere projenin pratikliği hakkında bilgi verir,
  • Gerekli olan malzemelerin kalitesini ve niteliğini belirler,
  • Projeleri başından sonuna kadar kontrol eder,
  • Mimari projenin çevresel etkilere uygun olup olmadığını kontrol eder,
  • Projenin zamanında ve planlanan bütçeye uygun bir şekilde tamamlanması için düzenli sağa ziyaretleri yapar,
  • İnşaat profesyonelleri ile potansiyel projelerin fizibilitesi hakkında fikir alışverişi yapar,

Mühendisler, inşaat yöneticileri ve mimari teknoloji uzmanlar ile iş birliği içerisinde çalışır.

You may also like

Leave a Comment