Arabulucu Avukatı Nedir? Ne İş Yapar?

by saathaber

Arabulucu Avukatı Nedir? Ne İş Yapar?

Arabuluculuk, herhangi bir özel hukuk uyuşmazlığında, taraf olan kişilerin dava açılmadan önce veya sonra tarafsız ve uzman bir üçüncü kişinin hakemliğinde başvurma olayı ve uyuşmazlık çözümüne denilir. Arabulucu avukat da, ihtilafa düşülen, uyuşmazlık yaşanan konuda tarafsız bir şekilde her iki tarafın sorununun çözümü için gerekli prosedürleri sağlayarak görevini yerine getirir. Arabulucu avukat, her iki taraf arasındaki iletişimi kolaylaştırıp onları masada tutar, kendi çözümlerini kendilerinin bulmalarına yardımcı olarak antlaşma yapmalarının önünü açar.

Zorunlu arabuluculuk ve ihtiyari arabuluculuk olmak üzere iki kısma ayrılan konuda Atasoy hukuk avukatı olarak zorunlu arabuluculukta uyuşmazlık için mahkemeye gitmeden önce arabulucuya gitme zorunluluğu vardır. Dava açılabilmesi için arabuluculuktan sonuç alınmaması gerekir ki alınan sonuçla birlikte mahkeme yoluna gidilebilir.

Ticari davalar ve iş davalarındaki bazı davalar bu kapsamda değerlendirilir. İhtiyari arabuluculukta ise arabulucuya gitme zorunluluğu olmamasına rağmen uyuşmazlığın çözümünde arabulucuya gidilerek doğan Antalya avukat olarak her türlü özel hukuk uyuşmazlıklarında ihtiyari arabuluculuğuna gidilir.

Uzlaştırmacı Avukatı Nedir? Ne İş Yapar?

Uzlaştırmacı, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ceza soruşturmalarında iki taraf arasındaki uyuşmazlığın çözülmesi için görev verilen taraflar arasındaki iletişimi sağlayan, uzlaştırma müzakerelerini yürüten avukat olarak uzlaştırma yapmaktır. Uzlaştırmacı avukat olarak basit ve kasten yaralama, taksirle, tehdit, iş ve çalışma hürriyetini ihlal, icra-iflas, konut dokunulmazlığı ihlali ve güveni kötüye kullanma, suçla ilgili eşyanın satın alınması ve kabul edilmesi,  özel hayatın gizliliği ve haberleşmenin gizliliği gibi suçlarda taraflar arasında uyuşmazlık müzakerelerini yürüterek taraflar arasında uzlaştırma yapmakla görevlendirilir. Antalya icra avukatı da bu konuda arabulucu avukatlardan destek alırlar.

You may also like

Leave a Comment