Vefk Yorumlari

by saathaber

vefk yorumları, çeşitli değerlere sahip olduğu düşünülen harflerin ve sayıların belirli bir denklemle kare ve diktortken şekillerinin içine yazılarak elde edilen bir tılsım çeşididir. Tılsım (tılsım, tilsam) Grekçe telesmadan Arapçaya gelmiş bir kelimedir. Arapçadan Batı dillerine talisman olarak geçen kelimenin Latince’deki  karşılığı ise amulettir (takdis edilmiş, tabiatüstü güce sahip nesne). Tılsım, “çare, olağanüstü etki” anlamına gelmekle birlikte, “uygun zaman ve konumdaki aktif semavi kuvvetlerin passiv yer güçleriyle temasa geçerek onları etkilemesi keyfiyeti” olarak da tanımlanmaktadır. Tılsım, semavi ve yer kuvveleri arasındaki dengenin doğru olması yoluyla meydana gelir. Tılsım, takımyıldızların oluşturduğu şekiller ya da hayvan figürlerini barındran ve koruyucu amaçlarla muska olarak kullanılan nesnelere verilen bir isim olarak da kullanılmaktadır.

Vefk, harflerin tek olarak veya terkip halinde özelliklerini (havas) konu edinen huruf ilminin bir koludur ve harf ile rakamların bir takım sihri anlamlar taşıdığı düşüncesine dayanır; bir tabloda yer alan kare veya dikdörtgen kutucuklar içine belirli zaman ve şartlarda belli kurallarla sayılar, sayı değerindeki harfler, kelimeler ya da hepsinin beraber yazılmasıyla elde edilir. Vefklerin çok fazla çeşidi vardır fakat en fazla 3’lü, 4’lü, 5’li,6’lı,7’li, 8’li ve 9’lu çeşitleri kullanılır çünkü bu vekfler gezegensel vefklerdir yani Yedi Klasik Astrolojik gök cismine, Haftanın Yedi gününe ve yedi majikal saate ait olan vefklerdir. Ayrıca her vefk türünün Ateş, Toprak, hava ve su şekilleri de vardır.

KAYNAK : Medyum Ali Gürses

You may also like

Leave a Comment