Cumhuriyet Tarihi

by saathaber

Cumhuriyet tarihi 1789 Fransız İhtilali ile mümkün oldu. Bu günlerde kurulan Amerika Birleşik Devletleri de Cumhuriyet sistemini benimsemiştir. Bu durum sayesinde dünyada Cumhuriyet yönetim şekli  başlamıştır. Türkiye’de ise Mustafa Kemal Atatürk 29 Ekim 1923 günü Cumhuriyeti ilan etti.

Türk tarihi ilk olarak MÖ 1050 yılında Çin’de hüküm sürmek üzere bir hükümdarlık kurularak başlamıştır. Çin’deki Hakimiyetleri 247 yılına kadar sürmüştür. Hanlarına Teoman adı verilen Hun Türklerinin MÖ 220 yılında kuzey Çin’de güçlü bir millet olarak meydana geldiği bilinmektedir.

Dünya tarihi, paleolitik çağ ile başladı ardından neolitik çağ ile devam etti. Neolotik çağda tarım devrimi MÖ 10.000 ile 5000 arasında başladı. Tarımın ilerlemesiyle göçebelikten yerleşik hayata geçilmiştir.

Türk Tarihinde Yaşanmış Bazı Olaylar?

Mohaç Meydan Muharebesi: Osmanlı İmparatorluğu ile Macarlar arasındaki savaş ile Macaristan’ın çoğu Osmanlı egemenliğine girdi.

Ridaniye Savaşı: Osmanlı-Memlük savaşının galibi Osmanlı İmparatorluğu oldu. Bu zaferin sonunda halifelik Osmanlı Devleti’ne teslim edildi ve kutsal emanetler İstanbul’a götürüldü.

  • Dünyada en kısa süren savaş İngiliz-Zanzibar Savaşıdır. Savaş 38 dakika sürdü. İngilizler galip gelmiştir.
  • New York’un en bilindik parkı Washington Square Parkıdır. Park yapılmadan önce, 20 bine yakın kişi gömülüydü.

Amerikan İç Savaşı esnasında nüfusunun %2,5’i öldü. Roma imparatoru Commodus, tüm engelileri Roma’da topladı ve onları Colesium’da ölümüne savaştırdı.

You may also like

Leave a Comment